Teambuilding kan være mange forskellige ting, og hvad det er, kan variere meget fra person til person. De fleste forbinder begrebet teambuilding med oplevelser, hvor andre forbinder det med udvikling og uddannelse.  

Ofte stræber teambuilding sig efter at være både en oplevelse for de medvirkende, samt give den enkelte i teamet mulighed for personlig udvikling. Du kan læse mere om mulighederne for teambuilding her: https://teambuildingkompagniet.dk/

Når teambuilding skal være sjovt 

Er du en af dem, som ser morskab og underholdende samvær, som det vigtigste ved teambuilding, er der rigtig mange muligheder. Ved denne form for teambuilding ligger fokusset på at skabe gode fælles oplevelser, samt at underholde og engagere deltagerne.  

Når man som team får en god fælles oplevelse sammen, skabes der et bedre kendskab til hinanden, og man kan få mere tillid, en bedre fællesskabsfølelse og et bedre samarbejde i sidste ende. Dog skal denne form for teambuilding ikke være for sjov, da man også gerne skal kunne se sig selv og sine kollegaer i øjnene mandagen efter øvelserne, så de fleste kurser husker samtidig også at sætte nogle gode grænser for mængden af sjov og underholdning på teambuildings-arrangementet. 

Når teambuilding skal være udviklende 

Skal teambuilding for dig modsat være guidet mod et mere udviklende forløb, er der også mange gode muligheder at vælge imellem. Godt samarbejde og udvikling er nemlig godt for os, og alle kan få et godt samarbejde – uanset baggrund og akademiske evner.  

Dog kommer det gode samarbejde ikke af sig selv. Det er her teamudvikling kommer ind i billedet. Det vigtige ved et godt samarbejde er vilje, motivation, fokus og god tid og lyst til udvikling. Godt samarbejde gavner nemlig virksomheden. Både på medarbejdernes engagement, teamets resultater og deres venskaber til hinanden.  

Teamudvikling handler om at skabe en udvikling og en forandring til det bedre i et team. Et kursus i teamudvikling tager ofte udgangspunkt i det specifikke teams udfordringer, ambitioner, behov og potentiale.  

Der arbejdes altså mere specifikt efter at nå et på forhånd fastlagt mål. Her handler det ikke blot om, at medarbejderne skal have det sjovt sammen. Det handler i højere grad om, at medarbejde skal udvikle sig til det bedre samtidig med, at de har det sjovt.  

Hvad er et godt team? 

Nu sidder du sikkert og tænker ”Mit team har slet ikke brug for teambuilding. Vi fungerer rigtig fint sammen, og hvad er egentlig et godt team?”.  

For det første har alle i en større eller mindre grad brug for teambuilding. Nogle teams fungerer måske rigtig godt på det sociale, men ville have godt af, at udvikle sig på det faglige, så deres præstationer kan komme på et højere akademisk niveau. Eller måske fungerer jeres akademiske præstationer rigtig godt, men i kender egentlig slet ikke hinanden på det personlige plan. Altså er der noget for alle grupper at lære ved teambuilding.  

For det andet er et godt team en gruppe mennesker, som arbejder sammen om en opgave for at nå et fælles mål. I denne arbejdsproces skal teamet have gode konfliktløsningsevner, en generel positiv arbejdsdisciplin og en klar rollefordeling.