Hvis du ejer din egen virksomhed, ved du sikkert også allerede, at det er en livsstil. For at en virksomhed kan fungere optimalt og vækste, er det vigtigt, ejeren brænder for både virksomheden og dens vision. Hvis ikke ejeren er passioneret, hvordan skal de medarbejderne så være det?

Men som virksomhedsejer bør du ikke kun brænde for din virksomhed. Du bør bestemt også brænde for dens medarbejdere. Derfor er det også vigtigt, at du får udfyldt en kemisk APV, hvis din virksomhed beskæftiger sig med farlige kemikalier. Den kemiske APV er nemlig skabt for at kunne beskytte dine værdifulde medarbejdere bedst muligt.

Hvad er en kemisk APV?

I Danmark har vi to forskellige former for APV’er – altså arbejdspladsvurderinger. Den ene har et mere alment og generelt fokus. Det er den form for arbejdspladsvurdering, som alle virksomheder i Danmark er forpligtet til at udfylde.

Arbejdspladsvurderingen har nemlig til hensigt at tage en føler på, hvordan dine medarbejdere har det på din arbejdsplads. Det gælder både i forhold til de fysiske rammer, selve arbejdsgangen og det psykiske aspekt af jobbet.

Hvis din virksomhed også håndterer farlige kemikalier, er I også lovmæssigt forpligtet til at udfylde en kemisk APV. Her er arbejdsmiljøgruppen i virksomheden forpligtet til at hjælpe med udfyldelsen.

Mere om den kemiske APV

Både den generelle APV samt den kemiske bliver besvaret ved hjælp af spørgeskemaer. I den kemiske APV handler alle spørgsmålene overordnet set om:

  • Hvilke farlige kemikalier, der bliver anvendt i firmaet
  • Hvorfor disse kemikalier bliver vurderet til at være farlige
  • Hvordan dine medarbejdere bliver udsat for kemikalierne
  • Hvordan kemikalierne bliver anvendt i firmaet
  • Hvordan I som virksomhed forebygger uheld og skærmer jeres medarbejdere

Spørgsmålene sigter altså efter at finde ud af, hvilke kemikalier I anvender og hvordan. Det vigtigste formål med hele den kemiske APV er at finde ud af, hvordan I som virksomhed beskytter de ansatte bedst muligt.

Husk, at den kemiske APV er et lovkrav

Som allerede nævnt er det et lovkrav, at din virksomhed udfylder den kemiske APV. Det er altså ikke blot nogen mulighed.

Dog er den kemiske APV ikke blot et bureaukratisk spørgeskema, der ikke tjener noget yderligere formål. Faktisk tværtimod. Den kemiske APV er nemlig udformet på en sådan måde, at du efter udfyldelsen kan anvende den til at instruere dine medarbejdere, så de lærer at håndtere de farlige kemikalier korrekt.

Baggrunden for den nuværende APV

I 2019 besluttede Arbejdstilsynet at ændre den daværende kemiske APV, da den netop var en tand for bureaukratisk. I stedet udformede de den nuværende kemiske APV, der også tjener et praktisk formål.

Som nævnt kan du som virksomhedsejer implementere den kemiske APV i virksomheden. Den er nemlig et fantastisk redskab til at lære dine medarbejdere, hvordan de skal håndtere farlige kemikalier i virksomhedens regi.

Derfor er der bestemt også god grund til at være grundig, når den kemiske APV skal udfyldes. Det vil helt klart komme både dig – og dine medarbejdere – til gode.