holdingselskab

Betegnelsen holdingselskab dækker over et selskab, hvis primære formål er at eje enten anparter eller aktier i et helt andet selskab. Derfor er et holdingselskab heller ikke et selskab i klassisk forstand. Et holdingselskab kan blive registreret som et anpartsselskab, altså ApS. Eller også vil selskabet blive registreret som et aktieselskab, altså A/S. Det er ikke muligt for selskabet at eje en enkeltmandsvirksomhed eller personligt ejet mindre virksomhed. Det er fordi, at den slags firmaer juridisk set er det samme som deres ejer. Med andre ord bliver de altså ikke anset som selvstændige enheder i juridisk forstand.

Hvordan fungerer et holdingselskab?

Selskabet vil typisk ikke have nogen produktion eller anden drift. Med andre ord er selskabet en såkaldt passiv virksomhed, hvis eneste formål er at investere. Nogle kalder derfor også selskabet for moderselskabet. Alle de virksomheder, som moderselskabet investerer i, bliver kaldt for datterselskaber. Den klare fordel ved et moderselskab er, at økonomien i datterselskaberne ikke har nogen direkte påvirkning på moderselskabet.

Overvejer du at starte et holdingselskab? Så gå bare i gang.

holdingselskab

Betaler moderselskabet moms?

En tydelig forskel mellem moderselskabet og datterselskaberne er, at moderselskabet typisk ikke betaler moms. Det skyldes, at moderselskabet som udgangspunkt ikke har nogen omsætning, drift eller produktion. Derfor behøves du typisk heller ikke momsregistrere dit moderselskab. Den eneste undtagelse hertil er selvfølgelig, hvis du udfører momspligtig aktivitet i moderselskabet. Det kan eksempelvis være lønudbetalinger.

Hvad er fordelene ved et moderselskab?

Som udgangspunkt vil der være flere fordele end ulemper, når du ejer et moderselskab. Blandt andet de største fordele er muligheden for at foretage en skattefri overførsel af overskud. Her kan du skattefrit flytte overskuddet fra et datterselskab over til moderselskabet. Af samme grund vil det også være en fordel med et moderselskab, hvis to personer ønsker at oprette en driftsvirksomhed. Her kan de først oprette hver deres moderselskab og derefter driftsselskabet. På den måde kan ejerne nemlig skattefrit overføre udbyttet til deres respektive moderselskaber.

Moderselskaber og rullende kapital

En tredje væsentlig fordel ved moderselskaber er, at du får mulighed for at gøre brug af rullende kapital. Begrebet dækker over, at det beløb, der udgør kapitalindskuddet i moderselskabet, også kan anvendes til at dække kapitalindskuddet i driftsselskabet. Du skal nemlig altid betale et kapitalindskud, når du starter et selskab. Men hvis du opretter moderselskabet først, får du altså mulighed for at anvende kapitalindskuddet herfra til at betale kapitalindskuddet i driftsselskabet.

Hvad er ulemperne ved et moderselskab?

En af de største ulemper, når du stifter et moderselskab, er, at du skal stifte to selskaber i alt. Både moderselskabet og så datterselskabet. Derfor vil selskabsomkostningerne også blive højere, end hvis du blot ville starte et driftsselskab. Hvis du derfor ikke har nogle intentioner om at sælge datterselskabet på sigt, er det ikke nødvendigvis en god idé med et moderselskab. Derudover kræver et moderselskab også mere administration. Det skyldes primært, at der skal udarbejdes årsrapporter for alle selskaberne. Her er det dog værd at bemærke, at årsrapporterne for moderselskabet sjældent er ligeså omfattende som datterselskabets.